Verotus ja verosuunnittelu

Opastamme asiakkaitamme monipuolisesti verotukseen liittyvissä asioissa, suunnittelusta veroilmoituksen laatimiseen asti. Teemme verosuunnittelua ja laadimme ilmoituksia myös yksityishenkilöille.

Ota yhteyttä

Veroilmoitus

Veroilmoitus täytetään kunkin tilakauden päätteeksi tilinpäätöksen ja kirjanpidosta saatavien tietojen pohjalta. Verotusta varten kirjanpidossa seurataan erikseen esimerkiksi edustuskuluja, arvonalennusten kuluksikirjaamisia, verovelvollisen yksityisottoja, perheenjäsenten palkkoja ja niin edelleen. Verotukseen vaikuttavia asioita voi olla paljon pienelläkin yrityksellä tai yksityisyrittäjällä, joten veroilmoituksen laatiminen vaatii eritystä tarkkuutta ja ajantasaista osaamista.

Laadimme veroilmoituksia kirjanpitoasiakkaidemme lisäksi myös yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka toimittavat tili- tai verokauden pääteeksi kerralla kaikki tarvittavat tositteet veroilmoituksen laatimista varten.

Jätämme täytetyn veroilmoituksen Verohallinnolle paperiversiona tai sähköisesti.

 

Verosuunnittelu

Verosuunnittelulla henkilö tai yritys voi säästää selvää rahaa. Suunnittelussa pohditaan esimerkiksi yhtiömuotoihin ja voitonjakoon liittyviä kysymyksiä. Verosuunnittelu on eettisesti toteutettuna laillista ja verotuksessa hyväksyttävää.

Esimerkiksi yrityksen verosuunnittelussa otetaan huomioon seuraavia asioita

  • Yhtiömuoto – onko nykyinen yhtiömuoto verotuksen kannalta sopivin?
  • Yrityksen rakenne – kannattaisiko yrityksen osia yhdistää tai jakaa?
  • Onko kannattavinta toimia yhtenä yhtiönä vai konsernina?
  • Nostetaanko yrityksestä tulot ansio- vai pääomatuloina?
  • Yrityksen investointien verotus
  • Yrityksen saaman rahoituksen vaikutus verotukseen
  • Verotukseen liittyvät toimenpiteet sukupolvenvaihdoksessa
  • Verotus yritysostoissa ja yrityksen osia myydessä
  • Sekä monet muut seikat, joilla on verotuksellisia vaikutuksia

Taloushallinnon ammattilaisina verotus on meille tuttu aihealue, jonka parissa työskentelemme päivittäin. Tämä antaa meille erinomaiset valmiudet suunnitella asiakkaidemme verotusta.